ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ


🔴 Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ προϋπόθεση για να παρακολουθήσετε ΕΣΕΙΣ αυτό το κινητό τηλέφωνο που θέλετε, είναι να έχετε άμεση "Φυσική Πρόσβαση" για μερικά δευτερόλεπτα/λεπτά στο "Μενού" αυτού του κινητού τηλεφώνου, όπου κι αν βρίσκεστε και όποια ώρα μπορείτε ώστε να γίνει η εγκατάσταση του προγραμματός μας, με απλές οδηγίες που θα σας δώσουμε τηλεφωνικός ή γραπτώς.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 100%

🔴 Β.
Αν δεν μπορείτε να έχετε αυτήν την συσκευή που θέλετε να παρακολουθήσετε για μερικά δευτερόλεπτα/λεπτά στα χέρια σας, επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα για να σας δώσουμε άλλη ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ.
Συμπληρώστε προσεχτικά τα παρακάτω "πεδία".
Βρείτε τις σχετικές οδηγίες στο email σας.

ΦΟΡΜΑ

Το Email σας:


Το μικρό σας όνομα:


Tηλέφωνο επικοινωνίας:


Ποιό ΠΑΚΕΤΟ θέλετε;

1 2 3 4
VIP MIC ΚΕΥ

Το Μοντέλο ή το ΙΜΕΙ του τηλεφώνου
που θέλετε να παρακολουθήσετε:


ΠΡΟΣΟΧΗ
Ξανά ελέγξτε να είναι σωστό το email που πληκτρολογήσατε.
Τα στοιχεία να μην είναι ελλιπή η λάθος στα "πεδία".