ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Μάθετε από το τεχνικό μας τμήμα, 24 ώρες το 24ωρο όλες τις σχετικές πληροφορίες.

✔ το κόστος του ΠΑΚΕΤΟΥ παρακολούθησης που σας ενδιαφέρει.
✔ την διάρκεια παρακολούθησης.
✔ πως γίνεται η εγκατάσταση του προγράμματος.
✔ τον μέγιστο χρόνο που χρειάζεται η εγκατάσταση.
✔ τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για διευκρινίσεις και συνεργασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Θα πρέπει να γνωρίζετε υποχρεωτικά το ΙΜΕΙ της συσκευής αυτής που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Βρείτε το ΙΜΕΙ, πληκτρολογήστε "σαν κλήση" στο κινητό τηλέφωνο που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε το *#06# και θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη αυτός ο αριθμός ΙΜΕΙ. Κρατήστε αυτόν τον αριθμό.

Στην περίπτωση τηλεφώνου με δύο κάρτες SIM, θα βρείτε αντίστοιχα και δύο αριθμούς IMEI (IMEI 1, IMEI 2) από τους οποίους θα πρέπει να κρατήσετε τον πρώτο αριθμό IMEI 1.

Συμπληρώστε τα παρακάτω "πεδία" και θα λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες, στο email σας, αναλυτικά βήμα-βήμα.


ΦΟΡΜΑ


Το ΙΜΕΙ του τηλεφώνου
που θέλετε να παρακολουθήσετε:


Ποιό ΠΑΚΕΤΟ θέλετε;

1 2 3 4
VIP MIC ΚΕΥ

Έχετε άμεση φυσική πρόσβαση;
(για μερικά δευτερόλεπτα/λεπτά, όπου κι αν βρίσκεστε και όποια ώρα μπορείτε)

ΝΑΙ ΟΧΙ

Το Email σας:


ΠΡΟΣΟΧΗ
Ξανά ελέγξτε να είναι σωστό το email που πληκτρολογήσατε.
Τα στοιχεία να μην είναι ελλιπή η λάθος στα "πεδία".