ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Θα πρέπει να γνωρίζετε υποχρεωτικά το ΙΜΕΙ της συσκευής αυτής που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Βρείτε το ΙΜΕΙ, πληκτρολογήστε "σαν κλήση" στο κινητό τηλέφωνο που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε το *#06# και θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη αυτός ο αριθμός ΙΜΕΙ. Κρατήστε αυτόν τον αριθμό.

Στην περίπτωση τηλεφώνου με δύο κάρτες SIM, θα βρείτε αντίστοιχα και δύο αριθμούς IMEI (IMEI 1, IMEI 2) από τους οποίους θα πρέπει να κρατήσετε τον πρώτο αριθμό IMEI 1.

ΦΟΡΜΑ


Το ΙΜΕΙ του τηλεφώνου
που θέλετε να παρακολουθήσετε:


Ποιό ΠΑΚΕΤΟ θέλετε;

1 2 3 4
VIP MIC ΚΕΥ

Έχετε άμεση φυσική πρόσβαση;
(οποιαδήποτε ημέρα και ώρα)

ΝΑΙ ΟΧΙ

Το Email σας:


ΠΡΟΣΟΧΗ
Ξανά ελέγξτε να είναι σωστό το email που πληκτρολογήσατε.
Τα στοιχεία να μην είναι ελλιπή η λάθος στα "πεδία".