ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, μάθετε από το τεχνικό μας τμήμα 24 ώρες το 24ωρο το κόστος και αν ο υπολογιστής που θέλετε να παρακολουθήσετε είναι συμβατός με πρόγραμμα παρακολούθησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Θα πρέπει να γνωρίζετε υποχρεωτικά το λειτουργικό σύστημα Windows της συσκευής αυτής που θέλετε να παρακολουθήσετε.

• Βρείτε το λειτουργικό σύστημα Windows
1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες.
2. Στην περιοχή Προδιαγραφές των Windows, μπορείτε να ελέγξετε ποια έκδοση των Windows εκτελείται στη συσκευή σας. πχ. Windows 10
Σημείωση
Επίσης, μπορείτε να πατήσετε τη συντόμευση Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + R, να πληκτρολογήσετε winver στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε OK για να ελέγξετε ποια έκδοση των Windows εκτελείται στη συσκευή.


Συμπληρώστε προσεχτικά τα παρακάτω "πεδία" και θα λάβετε όλες τις σχετικές πληροφορίες και επικοινωνία, στο email σας.