ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΠΑΚΕΤΟ ECO-GPS
🔴 ΠΑΚΕΤΟ ECO-GPS με διάρκεια παρακολούθησης τον 1μήνα/100€, αορίστου χρόνου/250€.

✔ Εντοπίζετε την γεωγραφική θέση του κινητού τηλεφώνου μέσω της "κεραίας" κινητής τηλεφωνίας ακόμα και όταν το GPS είναι κλειστό.
Μοναδική καινοτομία χωρίς ίντερνετ. Με GPS ή χωρίς. Η ενημέρωση γίνεται αποκλειστικά και μόνο, μέσο κρυφού μηνύματος sms που εσείς αποστέλλεται και λαμβάνεται τις συντεταγμένες του κινητού τηλεφώνου.

ΠΑΚΕΤΟ ECO-CALL
🔴 ΠΑΚΕΤΟ ECO-CALL με διάρκεια παρακολούθησης 1μήνα/100€, αορίστου χρόνου/250€.

✔ Βλέπετε τις κλήσεις ομιλίας που γίνονται, Εισερχόμενες-Εξερχόμενες κλήσεις με τον αριθμό του καλούντα.
Μοναδική καινοτομία χωρίς ίντερνετ. Η ενημέρωση γίνεται αποκλειστικά και μόνο, μέσο κρυφού μηνύματος sms που λαμβάνεται αυτόματα, κάθε φορά που γίνεται μια κλήση.