ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Πακέτα παρακολούθησης

+ - Οικονομικά

 •  
  ECO-CALL
  ECO-GPS
  ECO-ALL
 • επαφές
   
 • αναλυτικός
   
 • sms
   
   
 • εντοπισμός
   
 • πληκτρολόγιο
 •  
   
   
   
 • 2εβδομάδες
  100€
  100€
  160€
 • 1μήνας
  160€
  160€
  220€
 • 1χρόνος
  300€
  300€
   

+ - Βασικά

 •  
  SOCIAL
  CALL
  ALL
 • επαφές
 • αναλυτικός
 • recCalls
 • sms
 • εντοπισμός
 • κάμερα
   
   
 • recMic
   
 • social
   
 • email
   
   
 • browser
   
   
 • recScreen
   
   
 • πληκτρολόγιο
 •  
   
   
   
 • 2εβδομάδες
  300€
  300€
   
 • 1μήνας
  500€
  500€
  700€
 • 5μήνες
  600€
  600€
  850€
 • 1χρόνος
  700€
  700€
  950€

+ - Ειδικά

 •  
  MIC
  SCREEN
  VIP
 • επαφές
   
   
 • αναλυτικός
   
   
 • recCalls
   
   
 • sms
   
   
 • εντοπισμός
   
   
 • κάμερα
   
   
 • recMic
   
 • social
   
   
 • email
   
   
 • browser
   
   
 • recScreen
   
 • πληκτρολόγιο
   
 • voiceSocial
   
   
 • no delete
   
   
 •  
   
   
   
 • 5μήνες
  600€
  600€
   
 • 1χρόνος
  700€
  700€
  ΡΩΤΗΣΤΕ

+ - Προσφορά

 • 24PACK
 • επαφές - αναλυτικός - recCalls
  sms - εντοπισμός - κάμερα
  recMic - social - email - browser
  recScreen - πληκτρολόγιο
 • 100€
 • 24ώρες